Moszkvai olimpia


Forrás: 
Moszkvai olimpia
Moszkvai olimpia

30 éve volt a csonka olimpia.

Moszkva_1980_sapka.jpg