Ajánló


Szikra gyufásdoboz
Ismeretlen évjárat

Szikra gyufa


Forrás: 
saját
Szikra gyufa

Magyar Ált. Gyufaipari Rt.

A gyufagyártásra a magyar kormány 1928. május 16-án a Svenska Tändstick Aktiebolag (STAB) céggel kötött szerződést. Ennek értelmében a STAB 4 bank útján 36 millió dollár kölcsönt adott a magyar kormánynak, a földbirtokreform finanszírozása céljából, és kötelezettséget vállalt arra, hogy megvásárolja a magyarországi gyufagyárakat. Ennek értelmében 50 év alatt Magyarországon a STAB-on kívül más cég nem kaphat gyufagyártási engedélyt. Ezzel a STAB átvette a magyar gyufaipart Magyar Általános Gyufaipari Rt. néven. Az Rt. alaptőkéje 12 millió pengő lett, 200 ezer db 60 P névértékű részvénnyel. Ebből 32 ezer magyar, 168 ezer svéd tulajdonban volt.