Szovjet-Japán békekötés


Forrás: 
Szabad Nép
Szovjet-Japán békekötés

A cikk tudósit a Szovjetúnió és Japán között aláirt békekötésről,ami a II.világháború befejezése után 11 évvel született meg.