Békekölcsön jegyzés


Békekölcsön jegyzés

"... A BÉKEKÖLCSÖN a mai nappal 750 millió forint értékben kerül
kibocsátásra. Mindenki szabadon választhat nyeremény és kamatozó
kölcsönkötvények között. Mindkét kölcsönfajtát 10 év alatt minden
kötvényterjesztő maradéktalanul visszakapja.

A nyeremények sorsolása félévenként történik. Minden második
kötvény nyereménnyel kerül kisorsolásra. A főnyeremény a 20 sorsolás mindegyikén
100 000 forint. Ezenkívül mind a 20 sorsolás alkalmával jelentékeny számú 50 000,
25 000, 10 000 és 5000 forintos nyereményt fognak kisorsolni.

A Magyar Népköztársaság kormánya meg van győződve arról, hogy
felhívása a dolgozók közt lelkes visszhangra talál. Bizton tudja, hogy hazánk minden
hű fia, városban és falun egyaránt, a béke ügyének védelmében fokozott
áldozatkészséggel fog a felhívásra válaszolni. ...

Jegyezzen mindenki BÉKEKÖLCSÖNT! Szolgáljuk ezzel is a béke, a
haladás ügyét, boldog, erős, független hazánk jövőjét!

Budapest, 1950. szeptember 28.

Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nevében:

Rákosi Mátyás Dobi István

Szabad Nép, 1950. szeptember 28."

Forrás: http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/dokument/bekekolcson.htm