Igazolás Békekölcsön jegyzésre


Forrás: 
Nagyszülői hagyaték
Igazolás Békekölcsön jegyzésre
Oklevél szoc. brigád címért Sztahanovista oklevél 1955-ben