Darvas Iván Ország-Világ újság


Forrás: 
Saját.
Darvas Iván Ország-Világ újság
Kalmopirin képe

Nagyszerű volt szerintem minden szerepében! A tizedes meg a többiekben. Vagy Dodó-ként a Díszmagyarban... és lehetne tovább sorolni.

 

Visszavárjuk!

Ide a földre, az újjá tett földre --  Isten ígérete szerint!

 

"De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik." (2Pét. 3:13)

"Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala." (Jelenések 21:1)

"És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak." (Jel. 21:3-5)

 

:: Kalmopirin

 

Úgy gondolom minden Bibliaolvasó ezt várja, aki a "Miatyánk" szerint kéri: Jöjjön el a te országod. Legyen meg akaratod... a földön is.

 

Erről Petőfi Sándor is írt, Az Ítélet c. versében.

Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.