SANYO C-60 kazetta


Forrás: 
saját
SANYO C-60 kazetta
HPIM3635.JPG HPIM3636.JPG