Casio EV550N, LCD Color TV


Forrás: 
Saját gyűjtemény
Casio EV550N, LCD Color TV

 

Mérete: 75×122×30 mm, tömege: 25dkg.

TFT active matrix. Screen: 2,5 inch ( 51 × 38 mm).

VHF 2-12, UHF 21-69. PAL B, G, H.

Casio Ac adaptor: AD-K65.

 

További képek További képek További képek További képek j_casio_ev550n_werbung.jpg További képek

Ez már színes zsebtévé...

ml