Lego Fabuland - "Paddy" wagon


Lego Fabuland - "Paddy" wagon

"Paddy" Wagon /Lego Fabuland saját gyűjteményből.1984

Rendőr bulldog.